Crid je osnovao socijalno preduzeće!

U skladu sa idejom da osobe sa invaliditetom budu samostalne a udruženje ekonomski nezavisno, CRID je prostor koji je ranije korišćen za kancelarije, ustupio socijalnom preduzeću koje se zove Dve šolje. Ovo preduzeće se bavi prodajom kafe i čajeva na malo a u svom sastavu ima ogranak uslužnih delatnosti: za posluživanje napitaka i catering.

Rad za mlade sa invaliditetom

Centar za razvoj inkluzivnog društva uz podršku Švajcarske organizacije za pomoć svetu rada, Solidar Suisse, realizuje projekat pod nazivom „ Rad za mlade sa invaliditetom“ u Srbiji.