Archives page

Posts Tagged ‘rad za mlade sa invaliditetom’

Rad za mlade sa invaliditetom

Centar za razvoj inkluzivnog društva uz podršku Švajcarske organizacije za pomoć svetu rada, Solidar Suisse, realizuje projekat pod nazivom „ Rad za mlade sa invaliditetom“ u Srbiji.