<!--:sr-->Rad za mlade sa invaliditetom<!--:-->

Rad za mlade sa invaliditetom

Centar za razvoj inkluzivnog društva uz podršku Švajcarske organizacije za pomoć svetu rada, Solidar Suisse, realizuje projekat pod nazivom „ Rad za mlade sa invaliditetom“ u Srbiji.  Opšti cilj ovog projekta jeste doprinos zapošljavanju mladih sa invaliditetom kroz jačanje civilnog društva u sektoru socijalne inkluzije i povezivanje i postojećih pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, što će omogućiti  unapređenje kvaliteta pružanja usluga za motivaciju i zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom.

Ознаке: , ,