• Note magneti
  • Note magneti

Note magneti

Magnetni obeleživači za osobe sa oštećenjem vida i smetnjama u razvoju,

Note magneti , Dizajner – Iva Kolundžija

2011