O CRIDu

Centar za razvoj inkluzivnog društva – CRID je udruženje gradjana čija je misija:

Stvaranje uslova za inkluzivno društvo kroz aktivnosti i projekte  kojima se  utiče na ostvarivanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom kroz  poštovanje ljudskih prava na pristupačnost i kroz njihovo slobodno, izborno obrazovanje i zapošljavanje kao najviši oblik inkluzivnog društva.

CRID promoviše inkluzivni model invalidnosti.

Šta to znači?  Medicinsko-tradicionalni  model postavlja problem u samom invaliditetu i osobi koja ga ima, dok novi napredniji socijalni model ukazuje da je  problem društveno okruženje, jer ako je neprilagođeno, ne pruža jednake mogućnosti svim osobama članovima i članicama društvene zajednice.Socijalni model promoviše integraciju osoba sa invaliditetom.  Socijalni model fokus pomera sa dijagnoze na okruženje koje treba da pruži jednake mogućnosti za učešće svih članova društva.  Inkluzivni model kao i socijalni označava proširenje granica društva i prihvatanje svih članova  društvene zajednice u sve tokove društva, bez barijera, uz očuvanje sopstvenog integriteta. Inkluzivni model se razlikuje od socijalnog, jer je akcenat na poštovanje specifičnosti svakog pojedinca sa invaliditetom , kojeg je, zapravo i sam invaliditet kroz život, stvarao takvim kakav jeste.

crid _logo

CRID je član međunarodne mreže pod nazivom :  Evropski institut za dizajn Dizajn za sve Evropa(EIDD)!

Aktivnostima u saradnji sa EIDD mrežom CRID širom Evrope popularizuje Dizajn za sve, tj.dizajn proizvoda i okruženja na takav način da bude upotrebljiv za sve ljude, u najširem mogućem opsegu, bez dodatnog prilagođavanja ili specijalizovanog dizajna. Svrha  dizajna za sve je da se pojednostavi život svakome putem proizvoda, komunikacija i izgrađenog okruženja koji bi svi mogli da koristi bez dodatnih troškova. Dizajn za sve  pogoduje ljudima svih dobi i sposobnosti.  Dizajn za sve pospešuje inovativnost i poboljšava životni standard. Generacije starijih ljudi i osoba sa invaliditetom prihvatajući inkluzivni model žele da žive zdravije, mobilnije i kvalitetnije, a istovremeno i finansijski stabilnije nego što je to bio slučaj sa ranijim generacijama. Zalaganjem za primenu principa dizajna za sve CRID omogućava poštovanje ljudskih prava svih članova društvene zajednice i umanjuje bitnost različitosti zbog godina, sposobnosti ili bilo kakve druge pripadnosti nekoj manjinskoj grupi.

Akcenat aktivnosti CRID-a je samozastupanje osoba sa invaliditetom, jer je to ključna pretpostavka u procesu zastupanja prava i jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.

Osobe sa invaliditetom koje ne žele izolovan život već žele život sa pravom na izbor i na preuzimanje odgovornosti za svoje odluke ali i sa pravom na grešku. Veoma nam je bitno da kroz aktivnosti zastupamo  filozofiju nenasilne akcije u borbi za poboljšanje uslova života i procesa stvaranja inkluzivnog društva.