<!--:sr-->Bez prepreka<!--:-->

Bez prepreka

Na javnom potpisivanju ugovora o podršci, kao jedna od petnaest organizacija, CRID je 1. februara 2012. potpisala ugovor sa ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Partner CRIDa u realizaciji  projekta pod nazivom „Bez prepreka“  je Udruženje za reviziju pristupačnosti-URP( http://www.pristupacnost.org/).

Partnerskim projektom CRID i URP će ojačati kapacitete pet organizacija u pet gradova u Srbiji sa ciljem formiranja akcionog plana za rešavanje pristupačnog okruženja u lokalnoj sredini. Projekat je trogodišnji, prve godine je usmeren na organizacije u pet regiona u Srbiji, druge godine na njihove lokalne samouprave a treće će se proširiti na nacionalni nivo.

Cilj podrške norveške ambasade u Beogradu „Unapređenje gradjanskog društva u Srbiji“ je da se unapredi delovanje organizacija koje se bave najosetljivijim temama u Srbiji. Izabrane su organizacije čiji su projekti bili iz oblasti pravde, ekologije i ljudskih prava, koje je ambasador Nils Ragnar Kamsvog nazvao „prioritetnim oblastima koje zahtevaju podršku“.

Na konferenciji Ambasade Kraljevine Norveške, koja je održana 1. februara 2012. u Centru za kulturnu dekontaminaciju/Paviljon u Birčaninovoj 21, u Beogradu gde je najavljen očetak  realizacije velikog programa pod nazivom Unapredjenje gradjanskog društva u Srbiji, NJ.E. Ambasador Kraljevine Norveške , gospodin Nils Ragnar Kamsvåg (Kamsvog) je dao predstavio detalje u vezi sa početkom primene programa i izjavio: “ S obzirom na turbulentna finansijska vremena u kojima živimo smatrali smo da je potrebno da dodatno pomognemo organizacije civilnog društva, koje predstavljaju jedan od najvažnijih stubova demokratizacije Srbije. Ove godine se prijavilo gotovo osamdeset organizacije iz cele Srbije, a nakon nekoliko krugova razmatranja, uz pomoć stučnjaka koji su svojim savetima olakšali da odredimo proritetne oblasti koje zahtevaju podršku kao što su oblast pravde, ekologije i ljudskih prava, odlučili smo da u prvoj godini podržimo petnaest organizacija i njihove projekte. Podrškom kojom unapredjujemo delovanje ovih petnaest organizacija, podržavamo i njihove partnere koji će biti deo realizacije projekata. Na taj način program podrške unapredjenja gradjanskog društva počinje u 2012. godini i relizovaće se u naredne tri godine.“

„Upravo organizacije koje su ovde danas predstavljaju važan oslonac društvu i državi u raznim oblastima i to od borbe protiv korupcije preko zaštite životne sredine do zaštite prava marginalizovanih društvenih grupa. Na ovaj način želimo da uputimo poruke da su organizacije civilnog društva u Srbiji važan deo društva čije delovanje treba da dopre do što je moguće više građana koji će zadobiti njihovo poverenje i pomoći državi u velikom poslu koji je pred Srbijom, a to je posao daljeg uređenja srpskog društva“, takođe je rekao amasador Kamsvog.

logo norveska manji

www.norveska.org.rs

Ознаке: , ,